• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

29 Października 2019

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 4 uchwał, w tym uchwałę o przekazaniu do kompetencji Prezydentowi Miasta petycji grupy mieszkańców o przywrócenie kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr.13, a także projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta, związanych z bieżącą gospodarką finansową, w tym realizowanych zadań inwestycyjnych w strukturze dochodów i wydatków miasta. Wśród rozpatrywanych zmian znalazła się m.in. kwestia zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego z tytuły wspólnej realizacji zadania, polegającego na przebudowie zatoki autobusowej przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr.2 na potrzeby autobusów niskopodłogowych.

 

udostępnij
do góry