• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

15 Marca 2017

W dniu dzisiejszym w Ratuszu Miejskim odbędzie się druga w tym roku sesja Rady Miasta Knurów zwołana w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 22 uchwał, wśród których uwagę zwraca przede wszystkim projekt dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Podjęta uchwała umożliwi podpisanie umowy w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w kwocie 25 tys. zł na sfinansowanie wydatków stanowiących 1/9 wartości zadania związanego z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Niepodległości, Rakoniewskiego, Szpitalnej, Wilsona, 1 Maja, Koziełka. W przypadku wyrażenia zgody, knurowski magistrat uruchomi procedurę planistyczną.

W porządku obrad znalazły się także 12 uchwały poświęcone zmianom w budżecie miasta na 2017 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany będą dotyczyć głównie bieżących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta lub jednostki organizacyjne.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

 

udostępnij
do góry