• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

11 Kwietnia 2014

Wzorem ubiegłego roku, aby uświadomić i przybliżyć problem autyzmu w środowisku lokalnym, Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Knurowie zorganizowały konferencję adresowaną do rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz do nauczycieli przedszkoli i szkół, jak również przedstawicieli Gminy Knurów oraz Powiatu Gliwckiego tj. organów prowadzących w naszym mieście placówki edukacyjne.

Temat tegorocznej konferencji pn. ,,Autyzm. Jak pomóc rodzinie?" skupiał się przede wszystkim na roli rodziców w aktywnym wspóldziałaniu z teraupetami oraz nauczycielami w procesie uczenia dzieci samodzielności. Zaproszeni goście wysłuchali prelekcji przedstawionych przez specjalistów pracujących w MP13 i PPP, zapoznali sie też z przykładami dobrych praktyk.

Konferencja była częścią imprez i wydarzeń organizowanych w wielu miastach województwa śląskiego z okazji przypadającego na 2 kwietnia Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu (World Autism Awareness Day). Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

     

   W konferencji Gminę Knurów reprezentował Z-ca Prezydenta Piotr Surówka (fot. Redakcja Przeglądu Lokalnego)

     

Uczestnicy Konferencji (fot. Redakcja Przeglądu Lokalnego)

  

Prelekcje zaproszonych ekspertów (fot. Redakcja Przeglądu Lokalnego)

 

do góry