• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ulica Kosmonautów drogą gminną

Ulica Kosmonautów drogą gminną

5 Stycznia 2010
Ulica Kosmonautów drogą gminną

Na mocy porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gliwicach a Gminą Knurów, dotychczasowa droga powiatowa nr 2982 S, już jako ulica Kosmonautów, weszła w skład dróg gminnych.

Zmiana właściciela poprzedzona została odpowiednimi uchwałami zarówno Rady Miasta Knurów jak i Rady Powiatu Gliwickiego, zezwalającymi na takie działanie. U podstaw podjęcia tych decyzji leżał fakt, że ulica Kosmonautów znajduje się w granicach administracyjnych Knurowa, położona jest w zwartej zabudowie osiedlowej i choćby z tego powodu administrowanie fragmentem systemu komunikacyjnego miasta przez Zarząd Dróg Powiatowych zamiast gminy rodził problemy, choćby związane z kwestią odśnieżania. Dlatego też ujednolicenie kwestii właścicielskich było jak najbardziej wskazane.

Warto nadmienić, że Knurów przygotowując się do przejęcia tej drogi już w latach ubiegłych partycypował w kompleksowych remoncie, który miał miejsce w okresie lipca - września 2008r. Zadanie kosztowało wówczas 2,4 mln zł, z czego połowę zapłaciła Gmina Knurów, a połowę Powiat Gliwicki.

udostępnij
do góry