• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/W przyszłym tygodniu Sesja Nadzwyczajna

W przyszłym tygodniu Sesja Nadzwyczajna

21 Marca 2014

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Knurów poświęcona będzie rozpatrzeniu ponad dwudziestu projektów uchwał, jakie wpłynęły do Biura Rady Miasta. Wśród nich część dotyczy przesunięć w planie budżetowym gminy w związku z realizacją bieżących wydatków.

W pozostałym zakresie Radni zajmą się m.in. projektem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn. :”Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”, wyrażeniem zgody na wyasygnowanie środków w wys. 30 000 zł na zakup elektronicznego systemu obsługi klientów na basenie aQuaRelax , czy też 120.000 zł na udzielenie dotacji Centrum Kultury na zakup m.in. sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego w związku z realizacją projektu ,,Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu".

W dalszej części, Rada rozpatrzy uchwałę dotyczącą przesunięcia 350.000 zł na realizację zadania budowy miejsc parkingowych przy kompleksie boisk sportowych ,,Orlik" od strony ulicy Ułanów, co pozwoli na ogłoszenie przetargu  na wyłonienie wykonawcy. Ważną dla mieszkańców Knurowa, a szczególnie zmotoryzowanych będzie uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim na wspólfinansowanie kosztów budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Wilsona. Zarząd Dróg Powiatowych dzięki planowanej partycypacji Gminy Knurów (w wysokości połowy kosztów tj. 175.000 zł) będzie mógł przystąpić do realizacji tego oczekiwanego przez wszystkich użytkowników dróg zadania jeszcze w tym roku.

 Kolejne 50.000 zł trafi do Powiatu z tyt. udzielenia pomocy finansowej na remont chodnika przy ul.Wilsona (droga powiatowa). Warto też zwrócić uwagę na projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2014 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice oraz w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów.

Projekty uchwał na najbliższą sesję znajdują się tutaj

 

do góry