• język migowy
 • BIP
 • EU

Wybory Samorządowe 2024 r.

5 Kwietnia 2024

Głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:
 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować w Knurowie może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Knurowa,
 • stale zamieszkujący na terenie Knurowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Knurowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Knurowa.

Podczas tych wyborów oddajemy 4 głosy:

 • na Prezydenta Miasta Knurów – wykaz kandydatów - LINK
 • na Radnego Rady Miasta Knurów – wykaz kandydatów - LINK
 • na Radnego Powiatu Gliwickiego – wykaz kandydatów - LINK
 • na Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – wykaz kandydatów – LINK

Gdzie i kiedy głosować?

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Wykaz obwodowych komisji wyborczych - LINK

Wszelkie szczegóły dotyczące Wyborów Samorządowych 2024 zostały zawarte w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów – LINK
 • na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – LINK

 

do góry