• język migowy
  • BIP
  • EU

Wyniki ankiety

27 Lutego 2017

W minionym tygodniu zakończyły się trwające 8 dni konsultacje społeczne poświęcone adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Do ich przeprowadzenia przyjęto formę elektronicznej ankiety, która była dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.

Ogółem w konsultacjach wzięło udział 18 respondentów, z czego większość z nich, stanowiąca 72,2%, wypowiedziała się pozytywnie za stworzeniem mieszkań socjalnych na III Kolonii.

Poniżej dostępny jest raport z przeprowadzonych konsultacji.

udostępnij
do góry