• język migowy
  • BIP
  • EU

Wyróżnienia dla nauczycieli

24 Listopada 2010
Wyróżnienia dla nauczycieli

Na uroczystości wręczenia wyróżnień i odznaczeń dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty w województwie śląskim obecny był Z-ca Prezydenta Miasta Knurów Piotr Surówka oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych - Urszula Antończyk.

Uroczystość, w trakcie której uhonorowano 15 nauczycieli i pracowników oświaty z Knurowa, odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę wręczył Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicewojewoda Adam Matusiewicz oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

Odznaczenia to Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Można je otrzymać m.in. za osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz dydaktycznej, za ofiarną działalność publiczną oraz niesienie pomocy i działalność charytatywną. W tym roku Złote Krzyże Zasługi otrzymały Dorota Wawrzyniak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 oraz Ilona Wierzbowska-Pluta, Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 12. Srebrne Krzyże Zasługi przyznane zostały Barbarze Hankus - Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 oraz Renacie Kosiarskiej, będącej nauczycielem w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Barbara Iwanicka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Janusz Klof - nauczyciel w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7, Stefania Kopeć - nauczyciel w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7, Barbara Lisowska - nauczyciel w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7, Marzena Rudzewicz - Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, Mirella Stolarczyk - nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 3 oraz Krystyna Rudzewicz - pedagog szkolny w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7.

Podczas środowej uroczystości w Sali Marmurowej wręczone zostały także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. To nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Tymi odznaczeniami nagrodzono Marię Chudańską - pedagog w Miejskim Gimnazjum nr 1, Alicję Mazur - nauczyciel w Miejskim Gimnazjum nr 2 oraz Eleonorę Stępień - nauczyciel w Miejskim Gimnazjum nr 1, które otrzymały Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Natomiast Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Beata Mazurek - nauczyciel w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4.

 

Wszystkim uhonorowanym nauczycielom i pracownikom Oświaty składamy serdeczne gratulacje.

 

Uhonorowani nauczyciele i pracownicy knurowskich jednostek oświatowych (fot. Przegląd Lokalny) 

do góry