• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów

ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów

2 Lipca 2020

grafika unijna
 

Gmina Knurów aktualnie realizuje projekt pn. „ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli, wynikające z obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, wskutek której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zostały zawieszone oraz wprowadzono system nauczania zdalnego. Do tej pory w wyniku realizacji projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA w Gminie Knurów” gmina objęła wsparciem 37 osób, w tym 26 uczniów i 11 nauczycieli. Głównym celem projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA + w Gminie Knurów” jest objęcie wsparciem dodatkowo 44 osób, nieposiadających własnego sprzętu elektronicznego, który mógłby służyć zdalnej nauce. Gmina Knurów, dzięki zakupionym w ramach przyznanego dofinansowania komputerom przenośnym, zapewni najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom możliwość kontynuowania nauki w okresie epidemii koronawirusa.

Szczegółowe informacje na temat przyznanego Gminie Knurów dofinansowania znajdują się na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 104 999,84 zł

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

udostępnij
do góry