• język migowy
  • BIP
  • EU

Zamontowano nowe oświetlenie

24 Lipca 2018

W dniu wczorajszym tj. w poniedziałek 23 lipca br.podpisany został protokół z odbioru końcowego robót pomiędzy Gminą Knurów a firmą OBI COMPLEX z Żor, wykonawcą prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego przy ulicy Szpitalnej oraz 26-go Stycznia. W okresie 2 miesięcy, licząc od przystąpienia do robót, wykonawca wzdłuż całego odcinka ulicy Szpitalnej zamointował 68 nowych słupów stalowych oraz 112 ekologicznych i energooszczędnych opraw ledowych z systemem redukcji mocy. 40 nowych opraw pojawio się z kolei przy ulicy 26-go Stycznia, zastępując oprawy sodowe starego typu.

Ukończone zadanie zakończyło II etap projektu pn. ,,Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów", który obejmował swoim zakresem także ulicę 1-go Maja, gruntownie wyremontowaną w 2016 roku. Realizacja prac mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu unijnemu, które Gmina Knurów pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 474 586,20 zł, z czego na dofinansowanie unijne przypada 337 280,15 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Knurów.    

Więcej na temat projektu znajduje się tutaj

  

 

oświetlenie uliczne przy ul. 26 Stycznia

oświetlenie uliczne przy ul. 26 Stycznia

udostępnij
do góry