• język migowy
  • BIP
  • EU

Zebrano ponad 50 ton odpadów

7 Grudnia 2010
Zerbano ponad 50 ton odpadów

W dobie silnego akcentu kładzionego przez Unię Europejską na ochronę środowiska kwestia ta również w Knurowie jest jednym z priorytetów. Podejmowane są działania mające na celu m.in. rozwiązanie problemu gospodarki odpadami. Coroczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przeprowadzane w Knurowie, z roku na rok przynoszą lepsze efekty. Podczas zeszłorocznej akcji udało się zebrać ok. 42 ton odpadów wielkogabarytowych. Natomiast tegoroczny wynik akcji przewyższa ubiegłoroczny o ponad 9 ton! 

Przeprowadzona w dniach od 15 do 18 listopada 2010 roku akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych zakończyła się następującymi rezultatami:

zebrano ogółem 51,24 ton odpadów - z czego 40,72 tony przekazano do dalszego przerobu.

Wśród odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przeważały tapicerowane meble, wykładziny oraz dywany. Całość dopełniły stare okna i pozostałe meble, w tym ogrodowe.

Koszt wywozu odpadów wielkogabarytowych, który został pokryty przez Urząd Miasta Knurów, zamknął się w kwocie ok. 19 tysięcy zł. Firmą, która zajęła się stroną techniczną akcji, był knurowski Komart.

Przypominamy, iż mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów wielkogabarytowych, czyli wszelkiego rodzaju odpadów o masie lub wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów komunalnych, na kilka sposobów :

  • W skupiskach budynków administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, gdyż umowa na wywóz odpadów komunalnych obejmuje również wywóz odpadów wielkogabarytowych. W tych przypadkach administracja wskazuje miejsce ustawienia kontenerów lub miejsca złożenia odpadów, z którego będzie odbywał się ich wywóz. Koszt wywozu jest zawarty w opłacie za śmieci. Wywóz organizują firmy z którymi została zawarta umowa.

  • W zabudowie jednorodzinnej jest organizowana cykliczna zbiórka odpadów przez Urząd Miasta wg ustalonego harmonogramu - mieszkańcy mogą wystawiać przed posesje odpady wielkogabarytowe, które następnie są bezpłatnie zabierane przez uprawnioną firmę. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu akcji są umieszczane każdorazowo na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

  • Poza działaniami cyklicznymi, istnieje również możliwość indywidualnego, odpłatnego zamówienia kontenera w firmie wywozowej. Wielkość kontenera, termin podstawienia i wywozu uzgadniany jest z zamawiającym.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców gminy. Kolejna akcja wywozu odpadów wielkogabatowych planowana jest na jesień 2011 roku. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w zbiórce, gdyż dzięki takim pozytywnym postawom wspólnie dbamy o środowisko przyrodnicze, a także o wizerunek Miasta Knurów.
 

do góry