• język migowy
  • BIP
  • EU

Zła jakość powietrza

9 Stycznia 2017

Początek zimy przypadł 21 grudnia 2016, jednak chłodne dni miały miejsca już kilka dobrych tygodni wcześniej. Naturalnym zachowaniem w tym czasie, jest uruchomienie dostępnych źródeł ciepła. Niestety niektórzy robią to w zły sposób, wrzucając do pieca paliwo złej jakości a nawet śmieci, gdzie w procesie spalania wytwarza się szkodliwy dym zanieczyszczający powietrze.

Występujące w ostatnim czasie silne mrozy i brak wiatru spowodowały, że od kilku dni mieszkańcy Knurowa oraz całego Śląska oddychają bardzo zanieczyszczonym powietrzem. Największe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów PM10 odnotowuje się w godzinach popołudniowych.

System Prognoz Jakości Powietrza na swojej stronie internetowej codziennie publikuje aktualny stan powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego.

Ocena aktualnego stanu brzmi następująco: „Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Aktualny stan powietrza dla województwa śląskiego można sprawdzać pod linkiem http://spjp.katowice.pios.gov.pl

Mapa określająca stan powietrza, źródło: http://spjp.katowice.pios.gov.pl

do góry