• język migowy
  • BIP
  • EU

Logo Miasta

Promocja gminy jest jednym z narzędzi wspierania jej rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku zarówno wśród członków społeczności lokalnej jak i odbiorców zewnętrznych. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu, katalog działań promocyjnych powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania i atuty gminy oraz posługiwać się różnymi formami i technikami, aby zapewnić skuteczne dotarcie z przekazem informacyjnym do poszczególnych adresatów. Ważnym jest też, aby elementy wszelkich działań były właściwe oznakowane poprzez spójny i przejrzysty system identyfikacji wizualnej.
Promocja Gminy Knurów realizowana jest w oparciu o logo promocyjne Knurów- zawsze po drodze, które stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy oraz działań i wydarzeń współfinansowanych lub współorganizowanych przez gminę, przede wszystkim przy współpracy z klubami i stowarzyszeniami społecznymi z terenu miasta.

Logo Knurów - zawsze po drodze

Księga znaków dotycząca poprawności technicznej używania loga Knurowa, jest dostępna w Wydziale ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzedu Miasta Knurów, pokój 09 (niski parter), ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów.

Kategoria: Logo Knurów - zawsze po drodze [16]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
cdr 2020-09-25 LogoK2AB.cdr
ilość pobrań: 288
LogoK2AB.cdr 27KB -
ai 2020-09-25 LogoK2AB.ai
ilość pobrań: 221
LogoK2AB.ai 59.4KB -
png 2020-09-25 LogoK2A.png
ilość pobrań: 597
LogoK2A.png 85.4KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoK2A.jpg
ilość pobrań: 494
LogoK2A.jpg 113.27KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoK1AB.cdr
ilość pobrań: 260
LogoK1AB.cdr 26.99KB -
ai 2020-09-25 LogoK1AB.ai
ilość pobrań: 217
LogoK1AB.ai 63.12KB -
png 2020-09-25 LogoK1A.png
ilość pobrań: 601
LogoK1A.png 96.07KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoK1A.jpg
ilość pobrań: 516
LogoK1A.jpg 120.55KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoP2ABC.cdr
ilość pobrań: 279
LogoP2ABC.cdr 18.71KB -
ai 2020-09-25 LogoP2ABC.ai
ilość pobrań: 234
LogoP2ABC.ai 28.96KB -
png 2020-09-25 LogoP2A.png
ilość pobrań: 583
LogoP2A.png 142.66KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoP2A.jpg
ilość pobrań: 596
LogoP2A.jpg 110.19KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoP1ABC.cdr
ilość pobrań: 270
LogoP1ABC.cdr 18.88KB -
jpg 2020-09-25 LogoP1A.jpg
ilość pobrań: 826
LogoP1A.jpg 118.07KB zobacz
ai 2020-09-25 LogoP1ABC.AI
ilość pobrań: 212
LogoP1ABC.AI 38.15KB -
png 2020-09-25 LogoP1A.png
ilość pobrań: 531
LogoP1A.png 156.6KB zobacz
do góry