• język migowy
  • BIP
  • EU

Logo Miasta

Promocja gminy jest jednym z narzędzi wspierania jej rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku zarówno wśród członków społeczności lokalnej jak i odbiorców zewnętrznych. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu, katalog działań promocyjnych powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania i atuty gminy oraz posługiwać się różnymi formami i technikami, aby zapewnić skuteczne dotarcie z przekazem informacyjnym do poszczególnych adresatów. Ważnym jest też, aby elementy wszelkich działań były właściwe oznakowane poprzez spójny i przejrzysty system identyfikacji wizualnej.
Promocja Gminy Knurów realizowana jest w oparciu o logo promocyjne Knurów- zawsze po drodze, które stosowane jest w oznakowaniu działań własnych gminy oraz działań i wydarzeń współfinansowanych lub współorganizowanych przez gminę, przede wszystkim przy współpracy z klubami i stowarzyszeniami społecznymi z terenu miasta.

Logo Knurów - zawsze po drodze

Księga znaków dotycząca poprawności technicznej używania loga Knurowa, jest dostępna w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzedu Miasta Knurów, pokój 09 (niski parter), ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów.

Kategoria: Logo Knurów - zawsze po drodze [16]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
cdr 2020-09-25 LogoK2AB.cdr
ilość pobrań: 54
LogoK2AB.cdr 27KB -
ai 2020-09-25 LogoK2AB.ai
ilość pobrań: 55
LogoK2AB.ai 59,4KB -
png 2020-09-25 LogoK2A.png
ilość pobrań: 102
LogoK2A.png 85,4KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoK2A.jpg
ilość pobrań: 108
LogoK2A.jpg 113,27KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoK1AB.cdr
ilość pobrań: 57
LogoK1AB.cdr 26,99KB -
ai 2020-09-25 LogoK1AB.ai
ilość pobrań: 51
LogoK1AB.ai 63,12KB -
png 2020-09-25 LogoK1A.png
ilość pobrań: 79
LogoK1A.png 96,07KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoK1A.jpg
ilość pobrań: 82
LogoK1A.jpg 120,55KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoP2ABC.cdr
ilość pobrań: 60
LogoP2ABC.cdr 18,71KB -
ai 2020-09-25 LogoP2ABC.ai
ilość pobrań: 56
LogoP2ABC.ai 28,96KB -
png 2020-09-25 LogoP2A.png
ilość pobrań: 81
LogoP2A.png 142,66KB zobacz
jpg 2020-09-25 LogoP2A.jpg
ilość pobrań: 106
LogoP2A.jpg 110,19KB zobacz
cdr 2020-09-25 LogoP1ABC.cdr
ilość pobrań: 53
LogoP1ABC.cdr 18,88KB -
jpg 2020-09-25 LogoP1A.jpg
ilość pobrań: 148
LogoP1A.jpg 118,07KB zobacz
ai 2020-09-25 LogoP1ABC.AI
ilość pobrań: 53
LogoP1ABC.AI 38,15KB -
png 2020-09-25 LogoP1A.png
ilość pobrań: 88
LogoP1A.png 156,6KB zobacz
do góry