• język migowy
  • BIP
  • EU

Bezpieczeństwo i porządek

Interwencje w sprawach niecierpiących zwłoki w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia ludzkiego.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych.

Porządkowanie i utrzymanie w należytym stanie terenów gminnych niezagospodarowanych

Administrowanie placami zabaw

  • Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

Administrowanie cmentarzami komunalnymi

  • Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
do góry