• język migowy
  • BIP
  • EU

Drogi i chodniki

Czystość dróg i chodników gminnych, naprawa ubytków, bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników
Znaki drogowe oraz urządzenia w pasie drogowym

Oświetlenie uliczne przy drogach gminnych

do góry