• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Fundusze Europejskie/Rewitalizacja/Zglaszanie projektow do Programu Rewitalizacji

Zglaszanie projektow do Programu Rewitalizacji

Nabór projektów
do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016- 2023


Ogłoszenie skierowane jest do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS, spółdzielni oraz kościołów i związków wyznaniowych, które znajdują się lub działają na terenie obszaru rewitalizacji tj. Starego Knurowa
i zamierzają realizować przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)- Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych.

Zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL warunkiem ubiegania się o środki unijne jest umieszczenie projektu w Programie Rewitalizacji. Dla beneficjentów, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia na obszarze rewitalizacji Starego Knurowa, jest to Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Knurów na lata 2016- 2023.

Z dokumentem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5w pokoju nr 07 (niski parter) w godzinach pracy Urzędu lub w zakładce Rewitalizacja.

Za projekt rewitalizacyjny uznane będzie przedsięwzięcie o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym, które przyczynia się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego terenów zdegradowanych w obszarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, technicznym oraz środowiskowym.

Projekt można zgłosić poprzez:

  • pobranie specjalnego formularza dostępnego na dole niniejszej strony internetowej, który należy wypełnić elektronicznie i przesłać na adres
  • w wersji papierowej pozostawić w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu.


TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW TO 4 SIERPNIA 2017 R.

Informacje nt. zgłaszania projektów można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów pod nr telefonów:  +48 32 3392284 lub +48 32 4419720

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-10-27 wzór fiszki projektowej do LPR.pdf
ilość pobrań: 571
wzór fiszki projektowej do LPR.pdf 37.13KB zobacz
doc 2020-10-27 wzór fiszki projektowej do LPR.pdf
ilość pobrań: 167
wzór fiszki projektowej do LPR.pdf 18KB -
do góry