• język migowy
  • BIP
  • EU

Adam Szczypka nie żyje

7 Sierpnia 2019

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci Adama Szczypki- Zastępcy Prezydenta Knurowa w latach 2002-2006 oraz Starosty Powiatu Gliwickiego w kadencji 2006-2010.

Adam Szczypka urodził się 10 maja 1956 r. w Katowicach. Ukończył studia na wydziale budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach zdobywając tytuł magistra  inżyniera.

Swoją pierwszą pracę rozpoczął w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego, by od 1982 roku kontynuwać zatrudnienie w Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. Z kopalnią związany był przez większą część swojego życia zawodowego, nadzorując w pierwszym okresie remonty i budowy obiektów technicznych, a następnie jako sztygar oddziałowy, koordynując usuwanie szkód górniczych na obiektach powierzchniowych kopalni. W 1991 roku otrzymał stanowisko Głównego Specjalisty ds. Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych na powierzchni; zajmował się między innymi realizacją przekształceń własnościowych mienia kopalnianego i powstających w jego obrębie Spółek Pracowniczych i Handlowych, które realizowały zadania i produkcję na rzecz kopalni oraz  restrukturyzacją i modernizacją kopalnianych obiektów budowlanych.

Adam Szczypka był także doświadczonym samorządowcem, działającym na rzecz społeczności lokalnej Knurowa oraz powiatu gliwickiego. W latach 1994 - 98 sprawował mandant radnego Rady Miasta Knurów, a w 2002 roku objął  stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta w kadencji 2002-2006. Podczas pracy na stanowisku Zastępcy Prezydenta sprawował nadzór nad sprawami z zakresu rozwoju infrastrukturalnego gminy, w tym urbanistyki, i architektury, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, restrukturyzacji i inwestycji, gospodarki nieruchomościami i geodezji oraz gospodarki mieszkaniowej i zarządzania zasobami lokalowymi Gminy Knurów. Kolejny etap pracy w strukturach samorządowych przypadł na lata 2006-2008, kiedy to z woli radnych Rady Powiatu Gliwickiego pełnił funkcję Starosty.

Po zakończeniu etapu związanego z pracą w samorządzie terytorialnym, powrócił do zatrudnienia w sektorze górnictwa.

Pozostawił żonę oraz dwójkę dziecii.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 10 sierpnia br. o godz. 9.00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Cyryla i Metodego w Knurowie.

 

Adam Szczypka 1956-2019

 do góry