• język migowy
  • BIP
  • EU

Autostradą do Knurowa

23 Grudnia 2009
Autostradą do Knurowa

Przebiegająca nad stawem Moczury, linią kolejową oraz ul. Dworcową estakada o długości 842 m zdążyła się już wpisać w lokalny krajobraz naszego miasta. Kierowcy jadący w kierunku Gierałtowic od ponad 2 lat mogli obserwować jak wraz z postępującą budową przeobrażeniu ulega fragment Starego Knurowa. Pojawiający się obok stuletniej zabudowy mieszkaniowej i szybów kopalni Knurów nowy element jest znakiem czasu, w którym dostęp do informacji i możliwość szybkiego przemieszczenia się jest najważniejszym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego.

Generalny wykonawca robót, grecka firma J&P AVAX S.A. oprócz samej estakady wykonała także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych oraz przejście górne dla dużych zwierząt.
Niewątpliwie najbardziej uciążliwym okresem dla kierowców korzystających z ulicy Dworcowej był ostatni kwartał br., kiedy to pojawiły się czasowe utrudnienia i korki w godzinach szczytu związane z pracami budowlanymi przy rondzie zjazdowym z autostrady.
Obecnie jednak, cały kompleks przygotowany jest już do przyjęcia pierwszych użytkowników, którzy dodatkowo będą mogli skorzystać z rówlolegle uruchamianego węzła autostradowego Gliwice-Sośnica, łączącego autostrady A1 z A4, dzięki czemu podróż autem np. do Katowic powinna ulec wyraźnemu skróceniu.

Jak wyglądać będzie organizacja ruchu na tym największym w Polsce węźle można przekonać odwiedzając stronę GDDKiA/Katowice.

udostępnij
do góry