• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Awans zawodowy knurowskich nauczycieli

Awans zawodowy knurowskich nauczycieli

28 Września 2010

Awans zawodowy knurowskich nauczycieli

Z-ca Prezydenta Piotr Surówka z awansowanymi nauczycielami (fot. Przegląd Lokalny)
Z-ca Prezydenta Piotr Surówka z awansowanymi nauczycielami (fot. Przegląd Lokalny)

W uroczystości udział wzięli nauczyciele oraz włodarze gmin z terenu powiatu gliwickiego, w tym 9 nauczycieli z Knurowa. Władze samorządowe naszego miasta reprezentował Z-ca Prezydenta Piotr Surówka oraz Dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie – Urszula Antończyk. Uroczystość była ukoronowaniem żmudnego procesu awansu zawodowego, w tym odbycia staży i zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną.


Wśród awansowanych w tym dniu osób, znaleźli się następujący nauczyciele z Knurowa:

 Urszula Buczyńska i Violetta Jaworska - Miejskie Przedszkole nr 7

 Ewa Dębowska - Miejska Szkoła Podstawowa nr 2

 Aleksandra Kinder - Miejska Szkoła Podstawowa nr 9

 Grażyna Czernik, Alicja Jagieniak i Tomasz Kowalski - Miejskie Gimnazjum nr 1

 Ewa Gołuch i Agnieszka Pachulczak - Miejskie Gimnazjum nr 2.  Wszystkim awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej z młodzieżą.

do góry