• język migowy
  • BIP
  • EU

Remont ulicy Szpitalnej

30 Września 2010
Remont ulicy Szpitalnej

Dzięki podpisanej w marcu br. umowie pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Knurów, możliwe było rozpoczęcie prac remontowych ul. Szpitalnej, obejmujących odcinek od ul. Ułanów do budynków na wysokości ul. Szpitalnej 26.

Zgodnie z zawartym porozumieniem zadanie pn. "Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na jezdni drogi powiatowej nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie" sfinansowane zostanie po połowie przez obie strony, przy czym Gmina partycypować będzie w kosztach robót w kwocie nie wyższej niż 120 tys. zł.


Remont ten był długo oczekiwany przez kierowców, którzy zwracali uwagę na zły stan techniczny jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Po niezbędnych pracach, związanych z naprawą studzienek kanalizacyjnych ulica zyskała nową nawierzchnię, bez konieczności czasowego wyłączenia jej z ruchu.

Powyższe przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części miasta.

Prace remontowe ul. Szpitalnej - stan na dzień 30 września 2010 r. (fot. UM)

do góry