• język migowy
  • BIP
  • EU

Konferencja "Szansa na sukces"

6 Października 2010
Konferencja "Szansa na sukces"

Konferencja zorganizowana w knurowskim Klubie Gama, ze względu na swoją tematykę, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych prelegentów był Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego i Gabriela Lenartowicz - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na konferencji byli także obecni przedstawiciele gmin powiatu gliwickiego, a wśród nich Prezydent Knurowa Adam Rams, wójtowie Gierałtowic,  Pilchowic, Rudzińca i Wielowsi  oraz starosta powiatu gliwickiego.

Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła m.in. kwesti budżetu Unii Europejskiej, gospodarki wodno-ściekowej, z którą muszą sobie poradzić samorządy oraz rewitalizacji starych obszarów miejskich.

Ponadto pod koniec konferencji  Katarzyna Paruzel z Międzynarodowego Centrum Dokumentacji Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki przedstawiła kwestię rewitalizacji budynków poprzemysłowych.

Drugą część konferencji stanowiła Giełda Dobrych Praktyk, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, knurowskiego MOPS, MZJOś, PWiK, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Gminy Gierałtowice, organizacji pozarządowych oraz uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Celem tej części było zaprezentowanie realizowanych projektów, które otrzymały wsparcie unijne. 

Prezydent Adam Rams w trakcie konferencji (fot. UM Knurów)

Prelegenci z organizatorami konferencji (fot. Przegląd Lokalny)

Gabriela Lenartowicz - prezes WFOŚiGW w Katowicach otrzymuje album Oblicza Knurowa od Prezydenta Ramsa (fot. Przegląd Lokalny)

Stoisko Gminy Knurów (fot. UM Knurów)

Giełda Dobrych Praktyk (fot. UM Knurów)

 

 

do góry