• język migowy
  • BIP
  • EU

Bądź widoczny!

17 Października 2013

Na wzór ubiegłorocznych działań Komenda Miejska Policji w Gliwicach Wydział Ruchu Drogowego przy współpracy z Gminą Knurów i Centrum Kultury przystąpiła do realizacji kolejnej kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na drodze.

W ramach kampanii policjanci gliwickiej "drogówki" organizują w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych spotkania z dziećmi, w formie pogadanki, w czasie których poza wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drodze, wręczane są także bezpłatne elementy odblaskowe przekazane przez knurowski magistrat. Zajęcia z dziećmi trwają ok. 45 minut, czyli jedną godzinę lekcyjną. W niektórych placówkach gliwiccy policjanci pojawiają się w towarzystwie psa policyjnego - Sznupka, a w szkołach przedstawiana jest prezentacja multimedialna.

Ponadto w dniu 13 listopada br. w Kinie Scena KULTURA dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych wezmą udział w dwóch przedstawieniach teatralnych pn. „Pompon i Bąbel – Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Według informacji uzyskanych od mł. asp. Janusza Szydło, który prowadzi zajęcia w ramach kampanii, dzieci są bardzo aktywne, chętnie uczestniczą w konkursach i co najważniejsze pamiętają informacje z zakresu bezpieczeństwa na drodze, przekazywane podczas wcześniejszych spotkań.

Działania podejmowane w ramach kampanii mają na celu uświadomienie najmłodszym zagrożeń, jakie wynikają z poruszania się po drogach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada szybciej, częściej występują opady atmosferyczne, a widoczność jest ograniczona.

Zgodnie z harmonogramem spotkań, przedstawionym przez Policję, kampania społeczno-edukacyjna w miesiącu październiku br., zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

  • MSP nr 7 – 15.10.2013 r. godz. 08:45-11:00
  • MG nr 3 – 16.10.2013 r. godz.09:00-12:00
  • MSP nr 3 – 17.10.2013 r. godz.08:45-11:30
  • MSP nr 2 – 21.10.2013 r. godz.08:45 11:30

W MSP nr 6 i MSP nr 1 spotkania odbyły się w dniach 3 i 4 października br. Terminy wizyt gliwickich policjantów w pozostałych jednostkach zostaną ustalone na listopad br. Ponadto spotkania informacyjne zostaną także przeprowadzone wśród członków organizacji społecznych i stowarzyszeń, skupiających grupy seniorów i działających na terenie Gminy Knurów.

Dodatkowo, dostrzegając potrzebę podejmowania działań profilaktycznych, Gmina Knurów na wzór roku ubiegłego przystąpiła - jako ambasador - do ogólnopolskiego projektu dydaktycznego "Odblaskowi.pl", którego głównym punktem są eventy, prezentacje i zajęcia edukacyjne - podczas których rozdawane są bezpłatne opaski odblaskowe.


Noszenie odblaskowych opasek jest skutecznym sposobem zwiększenia widoczności pieszych i rowerzystów na drogach, co przekłada się na poprawę ich bezpieczeństwa po zmroku.

Istotnym bodźcem do podjęcia działań edukacyjnych był obowiązek ustawowy, jaki nakłada polskie prawo na pieszych - zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym - Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.


Pamiętać trzeba, że jesienią i zimą zmrok zapada szybciej, również rano później robi się jasno. Będąc uczestnikiem drogi, nosząc ciemne ubranie bez odblasku, człowiek widoczny jest dopiero z odległości 20 metrów. W jasnym ubraniu, bez odblasku nasza widoczność zwiększa się zaledwie do 30 metrów. Jeśli samochód jedzie z prędkością 100 km/h pokona ten dystans w sekundę. W tym czasie nie zdąży nawet rozpocząć hamowania.

Założenie elementów odblaskowych zwiększa odległość, z której jesteśmy widoczni nawet do 150-300 metrów, a gdy kierowca nadjeżdżającego samochodu użyje długich świateł - nawet do około 1000 metrów.

 

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

 

Ubiegłoroczna kampania społeczno-edukacyjna, dotycząca bezpieczeństwa na drodze, przeprowadzana w knurowskich jednostkach oświatowych (fot. WRD KMP Gliwice).

 

do góry