• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Dodatkowe pieniądze dla organizacji pozarządowych

Dodatkowe pieniądze dla organizacji pozarządowych

17 Października 2013

12 tyś. złotych to kwota, którą przeznaczono na dofinansowanie zadań publicznych, realizowanych w 2013 roku, a dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji, w szczególności: boksu. O dotację mogą się także ubiegać organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego, które organizują działania związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego chcące ubiegać się do dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w w/w zakresie muszą w terminie do 7 listopada br. złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5 ofertę na specjalnym formularzu.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1 listopada 2013 roku, a kończy się nie później niż do 18 grudnia 2013 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunki umowy  i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz  formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

 

do góry