• język migowy
  • BIP
  • EU

Odbiór odpadów

18 Października 2013

W przyszłym tygodniu, w dniach od 22 do 24 października 2013 roku odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do godziny 6:30 rano wymienionych odpadów w obrębie placyków gospodarczych oraz przed posesję w przypadku kamienic. Dla osób, które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.

Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych, jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.

Nie będą odbierane odpady pochodzące z remontów, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.

Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp. z o.o., a następnie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta Knurów.

Harmonogram 

udostępnij
do góry