• język migowy
  • BIP
  • EU

Blisko 20 MLN zł dla Knurowa

31 Maja 2022

Miasto Knurów otrzymało blisko 20 MLN zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Wiadomość o udzieleniu dotacji została opublikowana w dniu wczorajszym w serwisie internetowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe (kwota 5 MLN), a także na zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakonieskiego (kwota 14,25 MLN).

Gmina Knurów otrzymała największą kwotę dofinansowania w całym Powiecie Gliwickim.

grafika polski ład

Podobne wiadomości:

do góry