• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ciepło z kopalni ogrzeje halę MOSiR

Ciepło z kopalni ogrzeje halę MOSiR

3 Października 2014

Budynek hali sportowej i krytej pływalni MOSiR czerpał do tej pory energię cieplną z kotłowni węglowej przedsiębiorstwa MEGAWAT, ogrzewając pomieszczenia oraz wodę w basenie. To tradycyjne rozwiązanie wiązało się jednak z dużym zapotrzebowaniem na ciepło, a co za tym idzie ze sporymi wydatkami, które stanowiły znaczącą pozycję w rocznym budżecie MOSiR-u.

Chcąc ograniczyć koszty utrzymania obiektu, należało poszukać oszczędności.

Pierwszym krokiem było wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu. Przypomnijmy, że inwestycja miała miejsce w latach 2011-2012r., a projekt zrealizowano przy wsparciu środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wyniosła 4 miliony 485 tysięcy złotych, co stanowiło ok. 65 % całkowitych kosztów. Prace remontowe objęły demontaż starego pokrycia dachowego, demontaż paneli z fasady budynku, ocieplenie obiektu, wymianę całej stolarki okiennej, zmniejszenie o blisko 50% powierzchni szklanych w elementach konstrukcyjnych, montaż membranowego sufitu, montaż specjalnych żaluzji, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji, położenie nowej posadzki sportowej. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji podniesiono parametry energetyczne budynku oraz zwiększono komfort osób korzstających z hali i basenu.

Równolegle trwały rozmowy z władzami kopalni na temat możliwości wykorzystania ciepła odpadowego, wytwarzanego przez pobliską stację wentylatorowni KWK Knurów-Szczygłowice. Do tej pory energia ta, jako produkt uboczny schładzania wody, emitowana była do atmosfery. Dzięki osiągniętemu porozumieniu zaistniała jednak szansa, ażeby część procesu schładzania przenieść do budynku hali MOSiR, gdzie za pomocą specjalnych pomp ciepła odzyskiwana będzie energia, która posłuży do powtórnego ogrzania wody zasilającej basen i pomieszczenia hali.

Ten niecodzienny pomysł przyniesie nie tylko wymierne korzyści środowisku naturalnemu (zmniejszenie emisji energii cieplnej do atmosfery), ale także konkretne pieniądze. Jak wynika z analizy ekonomicznej projektu, roczne oszczędności na zakupie ciepła oraz na opłatach za dystrybucję energii elektrycznej wyniosą około 200 tysięcy złotych. Do tego należy dodać środki zewnętrzne w wysokości ponad 600 tysięcy złotych, które pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cała więc inwestycja, przy ponad milionowym budżecie, powinna zwrócić się w okresie 3-4 lat.

Aktualnie trwają prace związane z budową stacji transformatorowej i wykonaniem zasilania elektrycznego dla przyszłej instalacji, a na przełomie października i listopada br. powinny zostać dostarczone i zamontowane specjalistyczne pompy cieplne.

   

 

  Pompy ciepła posłużą między innymi do ogrzania wody w basenie

 

   W pomieszczeniach pod niecką basenową zainstalowane będą nowe urządzenia

 

  Stacja wentylatorowni KWK Knurów-Szczygłowice

 

  Budynek stacji trafo już prawie gotowy. Trwa montaż wyposażenia

 
do góry