• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Decyzje podatkowe na rok 2018 w terminie późniejszym

Decyzje podatkowe na rok 2018 w terminie późniejszym

24 Stycznia 2018

W związku z przeprowadzoną przez Starostę Gliwickiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla Knurowa, zmianie uległy użytki gruntowe i klasy bonitacyjne kilku tysięcy nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, nie można ustalić wymiaru podatku, a tym samym wydać decyzji, jeżeli organ podatkowy (Prezydent Miasta) posiada informacje z których wynika, iż dotychczasowy stan faktyczny dotyczący danej nieruchomości uległ zmianie. Przed przystąpieniem do prac wymiarowych, wszystkie otrzymane zmiany muszą zostać naniesione w prowadzonej przez Urząd Miasta ewidencji podatkowej nieruchomości, co związane jest z koniecznością przeanalizowania każdej ze zmian, wezwania podatników do złożenia korekt informacji podatkowych, zweryfikowania pozostałych przedmiotów opodatkowania w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz wydania decyzji zmieniających wysokość podatku za 2017r. Dopiero po zakończeniu wszystkich w/w czynności możliwe będzie ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych na rok 2018 i wydanie decyzji wymiarowych.

Oznacza to, że decyzje ustalające wysokość podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018 zostaną doręczone podatnikom Kz Knurowa w terminie późniejszym niż m-c luty 2018r. W przypadku, jeśli termin doręczenia decyzji będzie późniejszy niż 15 marca (I rata), bądź 15 maja (II rata), kwoty należności podatkowych przypisanych do tych rat trzeba będzie zapłacić w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przypominamy, że na wniosek prezydenta miasta, Rada Miasta Knurów począwszy od bieżącego roku uchyliła obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psa.

 

udostępnij
do góry