• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Decyzje podatkowe na rok 2018 w terminie późniejszym

Decyzje podatkowe na rok 2018 w terminie późniejszym

24 Stycznia 2018

W związku z przeprowadzoną przez Starostę Gliwickiego modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla Knurowa, zmianie uległy użytki gruntowe i klasy bonitacyjne kilku tysięcy nieruchomości położonych na terenie naszej gminy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, nie można ustalić wymiaru podatku, a tym samym wydać decyzji, jeżeli organ podatkowy (Prezydent Miasta) posiada informacje z których wynika, iż dotychczasowy stan faktyczny dotyczący danej nieruchomości uległ zmianie. Przed przystąpieniem do prac wymiarowych, wszystkie otrzymane zmiany muszą zostać naniesione w prowadzonej przez Urząd Miasta ewidencji podatkowej nieruchomości, co związane jest z koniecznością przeanalizowania każdej ze zmian, wezwania podatników do złożenia korekt informacji podatkowych, zweryfikowania pozostałych przedmiotów opodatkowania w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz wydania decyzji zmieniających wysokość podatku za 2017r. Dopiero po zakończeniu wszystkich w/w czynności możliwe będzie ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych na rok 2018 i wydanie decyzji wymiarowych.

Oznacza to, że decyzje ustalające wysokość podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2018 zostaną doręczone podatnikom Kz Knurowa w terminie późniejszym niż m-c luty 2018r. W przypadku, jeśli termin doręczenia decyzji będzie późniejszy niż 15 marca (I rata), bądź 15 maja (II rata), kwoty należności podatkowych przypisanych do tych rat trzeba będzie zapłacić w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przypominamy, że na wniosek prezydenta miasta, Rada Miasta Knurów począwszy od bieżącego roku uchyliła obowiązek wnoszenia opłaty od posiadania psa.

 

do góry