• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Do końca tego tygodnia można zgłaszać pomysły do (..)

Do końca tego tygodnia można zgłaszać pomysły do Budżetu Obywatelskiego

24 Maja 2023

Urząd Miasta Knurów obecnie jest w trakcie realizacji czynności formalnych związanych z Budżetem Obywatelskim na 2024 rok.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca bieżącego tygodnia jest możliwość zgłaszania swoich projektów.

 

Budżet Obywatelski Miasta Knurów na 2024 rok wynosi
1 137 800 złotych (967 130 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”; 170 670 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”).

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (ul. dr. F. Ogana 5).

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym w Harmonogramie. W przypadku wysłania wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim

 1. Ogłoszenie przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego - do 28.04.2023
 2. Akcja informacyjno - promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów - do 07.05.2023
 3. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego - od 08.05.2023 do 28.05.2023
 4. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem zatwierdzenia - od 29.05.2023 do 06.07.2023
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - do 12.07.2023
 6. Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania - od 13.07.2023 do 19.07.2023
 7. Rozpatrywanie odwołań - do 28.07.2023
 8. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie - do 04.08.2023
 9. Akcja informacyjno - promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu - od 04.08.2023 do 27.08.2023
 10. Głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego - od 28.08.2023 do 10.09.2023
 11. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - do 22.09.2023

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Knurowie dostępne są na specjalnej stronie internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org/

Podobne wiadomości:

do góry