• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

Dofinansowanie inwestycji ekologicznych

14 Maja 2020

W ubiegły czwartek weszły w życie nowe przepisy nt. zasad przyznawania przez Gminę Knurów dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Gmina Knurów od 2011 roku wspiera działania mające na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych instrumentów w tym działaniu jest prowadzona przez Urząd Miasta akcja dofinansowania z budżetu gminy likwidacji pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych, bądź wymiany pieców i kotłów węglowych na urządzenia o wyższym standardzie ekologicznym.

Z programu dotacyjnego, który miał charakter wieloletni, skorzystało juz wielu mieszkańców Knurowa. Dlatego wiadomo było, że wygasający w 2019 roku dotychczasowy program dotacji gminnych na pewno będzie kontynuowany. Prace nad stworzeniem nowych zasad ruszyły już w ubiegłym roku, a ich finał nastąpił podczas sesji Rady Miasta Knurów 17 kwietnia br., kiedy to na wniosek Prezydenta Miasta, knurowscy radni przyjęli Uchwałę Nr XXIII/285/2020 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Nowe zasady wymagały jeszcze akceptacji ze strony nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego oraz opublikowania Uchwały Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Oba te warunki zostały spełnione 7 maja br. a datę tą można uznać za oficjalny termin wejścia w życie nowych przepisów.

Zgodnie z nowymi zasadami, dotacja celowa, która może wynieść nawet do 8 000 zł, może być udzielona na zadanie polegające na:

  • podłączeniu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,
  • zakupie nieskoemisyjnych urządzeń grzewczych w tym: kotłów c.o. (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo stałe),      
  • zakupie urządzeń do wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dotacja nie obejmuje:

  • kosztów inwestycyjnych w noworealizowanych budynkach,
  • kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych.


Ważne: dotacja na zakup kotłów c.o. na paliwa stałe tj. węgiel, biomasę lub pelet przysługuje wyłącznie właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych  położonych na obszarze Starych Szczygłowic.

Wsparcie pieniężne mogą otrzymać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na terenie Knurowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku dotacyjnego.


wnioski o dotacje należy składać przed rozpoczęciem  inwestycji objętej dotacjąWnioski o dotacje można składać w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr floroiana Ogana 5 do 31 października każdego roku. Termin wykonania instalacji i złożenia wymaganych dokumentów do rozliczenia dotacji w przypadku roku 2020 nie może być późniejszy niz 20 listopada br.

Szczegółowe informacje o programie, w tym wysokość dotacji, pełny test Uchwały oraz załączniki do pobrania znajdują się w BIP Knurów tutaj.

udostępnij
do góry