• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/KOLOROWE PRZEDSZKOLE – DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE!

KOLOROWE PRZEDSZKOLE – DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE!

15 Maja 2020

Pomimo ograniczeń związanych z funkcjonowaniem systemu edukacji podczas pandemii koronawirusa, planowane do realizacji projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie straciły na swej aktualności. W takiej właśnie sytuacji znajduje się projekt Gminy Knurów autorstwa Centrum Edukacji w Knurowie pod nazwą ,,Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole!". Formalnie, projekt rozpoczął się 1 marca br. jednakże w pierwszej fazie są to działania związane przede wszystkim z organizacją Biura Projektu, zamówieniami publicznymi i opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Poniżej zamieszczamy pełną informację o projekcie:

logotypy unijne

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie realizuje projekt pn. Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole! Projekt realizowany jest w ramach wzmocnienia potencjału edukacyjnego (Priorytetu XI.), obejmującego swoim zakresem takie obszary jak ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (Działanie 11.1.), czy wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 11.1.3.). Projekt zakłada objęcie wsparciem 80 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat) oraz 15 nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie.

grafika z projektu kolorowe przedszkoleGłównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez udostępnienie w nowo utworzonym przedszkolu pięciu nowych oddziałów wychowania przedszkolnego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Projekt obejmuje swoim zakresem zapewnienie bieżącej działalności nowych miejsc, zakup wyposażenia przedszkolnego (w tym m.in. pomocy dydaktycznych i drobnego sprzętu kuchennego), szkolenia nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, arteterapii, muzykoterapii i bajkoterapii.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 807 392,03 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

materiał zaktualizowano w dniu 03.08.2020r.

udostępnij
do góry