• język migowy
  • BIP
  • EU

Dotacje na sport i kulturę

26 Sierpnia 2016

Dodatkowe środki z miejskiej kasy mają szansę trafić do klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych i pożytku publicznego w związku z ogłoszeniem kolejnego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych. Do rozdysponowania jest kwota 10 tys złotych z przeznaczeniem na następujące działania:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji (w szczególności:  piłka nożna kobieca)
  •  organizacja działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 września  2016 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2016 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 16 września 2016 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

 

 

do góry