• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Dyskutowano o problemach Starego Knurowa

Dyskutowano o problemach Starego Knurowa

2 Września 2016

W środę 31 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Knurowa na lata 2016-2023. Na spotkanie zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 1 przybyli mieszkańcy dzielnicy, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, kluczowych dla tej części miasta.

Spotkanie poświęcone było prezentacji zamierzeń i planów Gminy związanych z rewitalizacją rejonu Starego Knurowa. Mieszkańców najbardziej interesowała kwestia remontu budynków mieszkalnych,a w szczególności harmonogramu prac związanych z termomodernizacją poszczególnych kwartałów mieszkaniowych wzdłuż ulicy Dworcowej. Projekt ten wydaje się być kluczowym z punktu widzenia poprawy jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej, generować też będzie największe koszty, dlatego też zadanie rozpisane jest na lata i realizowane będzie sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych. Komplementarnie do termomodernizacji, w rejonie ul. Słoniny Gmina planuje zmodernizować dwa budynki mieszkalne z przeznaczeniem na lokale socjalne i chronione. Utworzenie rodzinnej strefy wypoczynku z placem zabaw oraz przestrzenią rekreacyjną w rejonie obecnego skweru  vis a vis stadionu miejskiego, to kolejny z pomysłów na rewitalizację Starego Knurowa. Pakiet przedsięwzięć inwestycyjnych uzupełnia projekt adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 na Centrum Usług Społecznych, nowej placówki, która funkcjonować będzie pod auspicjami MOPS Knurów.

Podczas spotkania głos zabrała także Prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie, która zapoznała obecnych na sali z założeniami tzw. ,,projektów miękkich", czyli działań ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Działania te (3 projekty z udziałem środków EFS) Fundacja realizować będzie we współpracy z miastem, Powiatem Gliwickim oraz Gminą Pilchowice i Wielowieś. Projekty oprócz szkoleń i kursów przekwalifikujących osoby bezrobotne, przewidują świadczenie usług dordczych, promocję samozatrudnienia, w tym dzielanie dotacji osobom planującym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

  

        spotkanie konsultacyjne w MSP nr 1 w Knurowie

    

  wizualizacja projektu termomodernizacji jednego z budynków III Kolonii

   

  wizualizacja projektu termomodernizacji zespołu budynków przy ul. Dworcowej 29-33

  

 

udostępnij
do góry