• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pierwsze rozstrzygnięcia w Budżecie Obywatelskim

Pierwsze rozstrzygnięcia w Budżecie Obywatelskim

2 Września 2016

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, zarezerwowano blisko 800 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym. Uprawnionymi do składania wniosków projektowych byli mieszkańcy Knurowa, którzy w terminie do 27 maja br. zebrali minimum 25 głosów poparcia oraz przedłożyli wniosek projektowy z krótkim opisem działania, uzasadnieniem potrzeby realizacji oraz wstępnym kosztorysem.

Po wstępnej analizie w Urzędzie Miasta, nadesłane propozycje trafiły do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, powołanej przez Radę Miasta Knurów. Komisja ta pracowała w miesiącu sierpniu br. nad poszczególnymi wnioskami, weryfikując kwestie formalne i merytoryczne, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Spośród 30 wniosków, zgłoszonych przez mieszkanców w ramach poszczególnych rejonów, do kolejnej fazy przeszło  18 propozycji.

Zgodnie z harmonogramem  działań, w miesiącu wrześniu przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z założeniami poszczególnych projektów, a także  uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad głosowania.

Grafik spotkań przedstawia się następująco:

  • REJON I - 07.09.2016 Zespół Szkół nr 1- MSP 9 - sala nr 210 - godz. 15:30
  • REJON II - 07.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 - sala nr 11 - godz. 16:45
  • REJON III - 14.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 - sala nr 19 - godz. 15:30
  • REJON IV - 14.09.2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny - świetlica szkolna - godz. 16:45
  • REJON V - 13.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 stołówka szkolna - godz. 15:30

                           
 

Nazwa dokumentu

Zobacz

wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

opis projektów dopuszczonych do głosowania

Wykaz projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania

Wykaz Rejonów

   

do góry