• język migowy
  • BIP
  • EU

Egzaminy gimnazjalne.

13 Kwietnia 2011
Egzaminy gimnazjalne.

Po ubiegłotygodniowych testach dla szóstoklasistów, które odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych na terenie całego kraju, tym razem przyszedł czas na gimnazjalistów, którzy od wczoraj zmagają się z egzaminem wieńczącym ich 3-letnią naukę.

We wtorek 12 kwietnia br., punktualnie o godzinie 9.00 uczniowie czterech knurowskich gimnazjów przystąpili do testów z wiedzy humanistycznej, a dzisiaj z części matematyczno-przyrodniczej. Jutro czeka ich sprawdzian ze znajomości języka obcego.

Warto zaznaczyć, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły gimnazjalnej. Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Drugim kryterium decydującym o przyjęciu będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów oraz za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły. Natomiast test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość przez ucznia.

Jak wynika z napływających do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie protokołów, które sporządzane są na bieżąco przez obserwatorów delegowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty, egzaminy przebiegają spokojnie, nie odnotowano żadnych zakłóceń.

Wyniki egzaminów uczniowie poznają w połowie czerwca br.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

do góry