• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury 2023

28 Marca 2023

grafika dotycząca gali sportu i kultury

W środę 29 marca br. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się uroczystość nagrodzenia wyróżniających się sportowców i artystów nagrodami Prezydenta Miasta Adama Ramsa.

Jak co roku, Gala Sportu i Kultury, jest okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i sportowych. Samorząd naszego miasta przekaże nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym.

Podczas Gali Sportu i Kultury, osiągnięcia każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów przedstawione zostaną w formie krótkiej prezentacji.

Wśród tegorocznych laureatów w dziedzinie sportu znajduje się 52 wyróżnienia, w takich dyscyplinach jak: kickboxing, BJJ, trójbój siłowy, boks, piłka nożna, szermierka, pływanie, wspinaczka, triathlon, rekreacja biegowa, lekkoatletyka, jeździectwo.

Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajduje się 21 wyróżnień, w tym 9 dla zespołów oraz 12 indywidualnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury zgłaszano w terminie od 2 do 31 stycznia bieżącego roku, bezpośrednio przez artystów, zawodników oraz trenerów z Knurowa. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in. Gminnej Rady Sportu (w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów także w kolejnych latach.

Podobne wiadomości:

do góry