• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury

27 Marca 2018

W środę 28 marca br. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się uroczystość nagrodzenia wyróżniających się sportowców i artystów nagrodami Prezydenta Miasta Adama Ramsa.

Jak co roku, Gala Sportu i Kultury, jest okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i sportowych. Samorząd naszego miasta przekaże nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 29 tys. złotych.

Podczas Gali Sportu i Kultury, sylwetka i dorobek każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów będą przedstawiona w formie krótkiej prezentacji.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii sportowca roku znajduje się 41 zawodników, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w: kickboxingu, trójboju siłowym, boksie, pływaniu, wspinaczce sportowej. Nagrody indywidualne pryznano również 4 trenerom. 

Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajdują się zespoły: Marzenie, Hipnoteria, Mint oraz chór Slavica Musa. Indywidualne nagrody w dziedzinie kultury przyznano również Jadwidze Janowskiej, Markowi Powiecka, Danielowi Grychtoł, Michałowi Grzegorzycy oraz Krzysztofowi Gołuchowi.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury osób wyróżnionych wysuwają mieszkańcy bądź środowisko sportowe i kultury w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in.Gminnej Rady Sportu (w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.

 

Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2017 roku w zakresie twórczości artystycznej  
Sylwetki laureatów nagród indywidualnych za osiągnięcia w 2017 roku w zakresie twórczości artystycznej
Wykaz nagród dla zawodników i trenerów, którzy osiągneli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe
do góry