• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

26 Marca 2018

Kwotę 15 600 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta  na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, ekologii oraz dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2018 (Uchwała nr XLI/554/2017 z dnia 15.11. 2017r.) i obejmują:

  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień,
  • organizację działań proekologicznych,
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 3 kwietnia 2018 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2018 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

udostępnij
do góry