• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

20 Marca 2018

 

Jutrzejsza sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

W porządku obrad znalazły się 4 projekty uchwał. Pierwsza z nich dotyczy podziału miasta na stałe obwody do głosowania. Jest to efekt wejścia w życie ustawy z dnia 11.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w myśl której w terminie 1 miesiąca od pojęcia przez Radę Gminy uchwały o podziale gmimy na okręgi wyborcze, należy ustalić listę stałych obwodów do głosowania, wraz z ustaleniem ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Kolejny projekt dotyczy przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów. Radni zajmą się także propozycją udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2018r. na utrzymanie scieżki rowerowej powstałej w ramach projektu wspólnego projektu unijnego pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” .

Wśród przygotowanych na jutrzejszą sesję uchwał, znalazł się także projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2018r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść projektów uchwał znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry