• język migowy
  • BIP
  • EU

"Knurów - dobre przykłady"

19 Marca 2018

Rozpoczęła się IX edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady". Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta Knurów przy ulicy dr F. Ogana 5 do dnia 11 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25.04.2018 r. natomiast uroczyste rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2018 roku.

                   

regulamin konkursu          
formularz zgłoszeniowy
udostępnij
do góry