• język migowy
  • BIP
  • EU

Gala Sportu i Kultury

26 Marca 2019

W środę 27 marca br. o godz. 16.00 w Domu Kultury w Szczygłowicach odbędzie się uroczystość nagrodzenia wyróżniających się sportowców i artystów nagrodami Prezydenta Miasta Adama Ramsa.

Jak co roku, Gala Sportu i Kultury, jest okazją do uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli knurowskich środowisk twórczych i sportowych. Samorząd naszego miasta przekaże nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i artystom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym. Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 34 tys. złotych.

Podczas Gali Sportu i Kultury, sylwetka i dorobek każdego z wyróżnionych zawodników, trenerów oraz artystów będą przedstawiona w formie krótkiej prezentacji.

Wśród tegorocznych laureatów w kategorii sportowca roku znajduje się 39 zawodników, którzy osiągnęli sukcesy m.in. w: kickboxingu, trójboju siłowym, boksie, pływaniu, jeździectwie, wędkarstwie, wspinaczce sportowej. Nagrody indywidualne pryznano również 5 trenerom. 

Wśród laureatów w dziedzinie kultury znajdują się 4 zespoły, natomiast indywidualne nagrody w dziedzinie kultury przyznano 9 artystom.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem nagradzania, przyjętym przez Radę Miasta Knurów, kandydatury osób wyróżnionych wysuwają mieszkańcy bądź środowisko sportowe i kultury w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje posiłkując się opinią m.in.Gminnej Rady Sportu (w odniesieniu do kandydatów w dziedzinie sportu). Ostateczną listę zatwierdza Prezydent Miasta Knurów.

 

Wykaz nagród indywidualnych i zbiorowych za osiągnięcia w 2018 roku w zakresie twórczości artystycznej  
Wykaz wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągneli w 2018 roku wysokie wyniki sportowe
Wykaz nagród finansowych po zmianie dla zawodników i trenerów, którzy osiągneli w 2018 roku wysokie wyniki sportowe
do góry