• język migowy
  • BIP
  • EU

Gody Złote i nie tylko....

17 Stycznia 2017

Zgodnie z istniejącą w naszym mieście tradycją sięgającą początku lat 80-tych XX wieku Urząd Stanu Cywilnego organizuje kilka razy do roku uroczystości tzw "Złotych Godów". Na uroczystości zapraszani są mieszkańcy Knurowa pary małżeńskie, którzy po ślubie przeżyli razem minimum 50-lat i którym Prezydent RP przyznał z tej okazji stosowne medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Mieszkańcy Knurowa, którzy w naszym mieście zawierali swoje związki nie muszą zgłaszać tego faktu do USC. Wystarczy tylko że Jubilaci lub ktoś z ich bliskich (np.dzieci, wnuki) potwierdzą chęć otrzymania medalu i uczestnictwa w organizowanej uroczystości. Natomiast osoby zainteresowane a nie zawierające małżeństwa w Knurowie proszone są o zgłoszenie tego faktu kilka miesięcy przed rocznicą do tut.USC. Procedura od przygotowania, przesłania stosownych wniosków początkowo do Wojewody a potem do Kancelarii Prezydenta RP, nadanie medali i ich otrzymanie trwa kilka miesięcy.

Tut. USC przeważnie wiosną i jesienią organizuje uroczystości na które zaprasza te pary dla których już otrzymał nadane medale.

Oprócz par odznaczanych obchodzących Złote Gody na organizowane uroczystości są zapraszane pary towarzyszące obchodzące co 5 lat kolejne rocznice tj.55, 60, 65, 70-lecie pożycia małżeńskiego.

Należy pamiętać, że medale za długoletnie pożycie małżeńskie nie są nadawane:

  • pośmiertnie, wniosek o nadanie medalu nie jest rozpatrywany po śmierci jednego małżonków (nawet jeśli jubilaci przeżyli razem rocznicę),

  • w przypadku gdy jubilat był karany, informacja o tym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podczas zorganizowanej uroczystości w której uczestniczy Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta zaproszeni jubilaci obchodzący 50-lecie otrzymują z rąk Prezydenta przyznane medale. Wszystkie zaproszone pary (niezależnie od rocznicy) otrzymują kosz spożywczy, kwiaty, dyplom oraz zrobione podczas uroczystości pamiątkowe zdjęcie oraz uczestniczą w zorganizowanym z tej okazji uroczystym obiedzie.

W minionym 2016 roku odbyły się w Knurowie 3 takie uroczystości zorganizowane w miesiącu: czerwcu, październiku i listopadzie.

Na uroczystości zaproszono 120 par z tego:

  • 56 par było odznaczanych Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie tzw. "Złote Gody",

  • 52 pary obchodziły 55-lecie tzw "Szmaragdowe Gody",

  • 11 par obchodziło 60-lecie tzw "Diamentowe Gody",

  • 1 para obchodziła 65-lecie tzw "Żelazne Gody".

udostępnij
do góry