• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz informacja (..)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz informacja dot. opłat

10 Lipca 2013

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być uiszczane:

  •  przelewem na indywidualny numer konta bankowego, który właściciele nieruchomości otrzymali z chwilą złożenia deklaracji lub
  • gotówką w kasie Urzędu Miasta przy ul. dr F. Ogana 5 czynnej w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30,
środa 7.45 – 17.30,
piątek 7.45 – 13.30

Żeby jednak uniknąć kolejek i zaoszczędzić czasu, zachęcamy do skorzystania z możliwości regulowania powyższych należności przelewem na rachunek bankowy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali indywidualnego numeru konta, a złożyli deklarację otrzymają informację o numerze konta drogą pocztową.

Przypominamy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane w systemie kwartalnym w następujących terminach:

  • za I   kwartał do 27 marca
  • za II  kwartał do 27 czerwca
  • za III kwartał do 27 września 
  • za IV kwartał do 27 grudnia.

W związku z powyższym do dnia 27 września należy uiścić opłatę za bieżący, trzeci kwartał roku.

Szczegółowe informacje dot. nowego systemu gospodarowania odpadami można uzyskać pod numerem telefonu 32 339 22 14 lub w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 pok.214.

Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne ulice.

udostępnij
do góry