• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Połączenie ścieżek rowerowych

Połączenie ścieżek rowerowych

12 Lipca 2013

Pod koniec czerwca br. podpisano w Urzędzie Miasta Knurów umowę, w następstwie której wykonane zostanie połączenie knurowskiej ścieżki rowerowej biegnącej od strony ul. Marynarzy i ul. 26 Stycznia ze ścieżką, budowaną przez sąsiednie Gliwice w kierunku dzielnicy Bojków.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wyznaczenie przejścia dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 26 Stycznia oraz przez ul. Marynarzy w Knurowie” będzie skoordynowane z harmonogramem prac prowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach prace powinny być zakończone do 31.10.2013 r.

Koszt robót realizowanych przez Gminę Knurów, zgodnie z zawartą umową, wynosi: 36.692,63 zł.

W ramach ww. zadania planowane jest:

  •  wyznaczenie przejścia dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. 26 Stycznia oraz przez ul. Marynarzy w Knurowie, w tym:
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową w obrębie wyspy dzielącej, zlokalizowanej w ul. 26 Stycznia (w celu wyodrębnienia azylu),
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową w obrębie zieleńca zlokalizowanego pomiędzy ul. 26 Stycznia i ul. Marynarzy,

  • obniżenie krawężników w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych i rowerzystów,

  • przebudowa istniejącego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Marynarzy (regulacja wysokościowa),

  • likwidacja istniejącego zjazdu ze ścieżki rowerowej, zlokalizowanej wzdłuż ul. 26 Stycznia,

  • wprowadzenie niezbędnych zmian oznakowania organizacji ruchu.

Realizacja powyższego zadania równolegle z inwestycją prowadzoną przez Miasto Gliwice nie tylko przyczyni się do usprawnienia ruchu oraz znacznej poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ale także pozwoli na połączenie obu ścieżek w jeden system i włączenie ich do sieci ścieżek rowerowych ziemi gliwickiej.

do góry