• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta

Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta

25 Listopada 2014

Inauguracyjna sesja, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego, odbędzie się w najbliższy czwartek i poświęcona będzie ukonstytuowaniu się Rady Miasta Knurów VII kadencji.

Sesję otworzy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny z pośród obecnych na sali. Następnie, wręczone zostaną radnym specjalne zaświadczenia o wyborze, w niedawno zakończonych wyborach samorządowych kadencji 2014-2018. Kolejnym krokiem będzie złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców". Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo - "ślubuję". 

Po złożeniu ślubowania radni formalnie obejmą swój mandat i przystąpią do podjęcia pierwszej w tej kadencji uchwały, dotyczącej wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta Knurów.

W drugiej części obrad, formalnie urząd Prezydenta Miasta obejmie Adam Rams, dla którego będzie to czwarta kadencja. Podobnie jak w przypadku radnych, nowo wybranemu Prezydentowi zostanie wręczone zaświadczenie o wyborze oraz złoży on uroczyste ślubowanie: ,,Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będe tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta".

udostępnij
do góry