• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Informacja Urzędu Miasta Knurów

Informacja Urzędu Miasta Knurów

9 Kwietnia 2020

W dniu 8 kwietnia 2020 r. odbyła się XXIV sesja Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W sesji tej Gminę Knurów reprezentowała Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów Joanna Dymkowska na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa.

W porządku obrad zaplanowano przyjęcie 3 uchwał dotyczących zmian w:

  • Uchwale budżetowej Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 r.
  • Uchwale Nr XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r.,
  • Uchwale nr XXIII/172/2020 Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2020.


oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2 (COVID-19).

Gmina Knurów głosowała za przyjęciem powyższych uchwał, które otwierają formalną ścieżkę uzyskania pomocy finansowej w wysokości 2 324 893,00 zł na realizację zaplanowanych  w bieżącym roku inwestycji miejskich związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie, modernizacją oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Wilsona, Wieczorka, Rakoniewskiego oraz Słoniny z odgałęzieniami bocznymi, adaptacją budynku poczekalni na potrzeby Centrum Przesiadkowego FOCH oraz budową i modernizacją infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa.

Jednocześnie, w dniu sesji rozszerzono porządek obrad o projekt uchwały zawierającej Apel do Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezydenta RP o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce, zaplanowanych na maj 2020 r.

Poniżej przedstawiamy wystąpienie reprezentanta Gminy Knurów w przedmiotowej sprawie:

„Reprezentuję stanowisko Prezydenta Adama Ramsa w sprawie Apelu.

Tym apelem włączamy się w dyskusję polityczną szczebla parlamentarnego. Sprawa wyborów Prezydenta RP nie leży w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego i jest działaniem niepotrzebnie zaogniającym i tak już wysoki poziom emocji w przestrzeni politycznej Polski. Podobnie Prezydent Adam Rams krytycznie ocenia ingerowanie władzy centralnej w działania samorządu z czym do czynienia mamy od wielu lat”

W związku z przedstawionym stanowiskiem odczytanym podczas obrad Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, Gmina Knurów zagłosowała przeciw podjęciu przedmiotowej uchwały.

udostępnij
do góry