• język migowy
  • BIP
  • EU

Jubileusze par małżeńskich

12 Grudnia 2014

W dniu 10 grudnia br. w sali spółki  ”Protos” w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 odbyła się uroczystość  „Złotych Godów, czyli pięćdziesięciolecie wspólnego pożycia małżeńskiego. Organizatorem uroczystości był Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie, a gospodarzem spotkania - Prezydent Miasta  Adam Rams.
Prezydent wręczył medale parom obchodzącym „Złote Gody”, a także okolicznościowy ALbum o mieście wraz z najserdeczniejszymi życzeniami i gratulacjami.

Oprócz Prezydenta, w uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa.

Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie zostały przyznane 24 parom.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie przypomina wszystkim parom zameldowanym w Knurowie, które brały ślub poza Knurowem i przekroczyły jubileusz 50, 55, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego, a jednocześnie chciałyby wziąć udział w uroczystości "Złotych Godów", że są proszone o zgłaszanie się do tut. USC z odpisem aktu małżeństwa i dowodami osobistymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339 22 48.

 

 

 Prezydent Miasta Adam Rams składa gratulacje jubilatom (fot. Redakcja Tygodnika Przegląd Lokalny).

 

 


udostępnij
do góry