• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Jutro upływa termin składania ofert na wsparcie sportu (..)

Jutro upływa termin składania ofert na wsparcie sportu kwalifikowanego w Knurowie

14 Grudnia 2020

Zgodnie z ustawą o sporcie z 2010 r. „tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego”. Działalność gminy obejmuje m.in. wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz utrzymywanie terenów rekreacyjnych, a także obiektów sportowych.

Gmina Knurów od lat kładzie duży nacisk na stały rozwój i modernizację infrastruktury sportowej, a zarządzane przez knurowski MOSiR obiekty należą do najnowocześniejszych nie tylko w powiecie gliwickim. Dwie hale sportowe, w tym dopiero co oddana do użytku w ubiegłym roku hala przy Alei Lipowej, kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul.Ułanów, dwie kryte pływalnie, czy też stale modernizowany stadion miejski przy ul.Dworcowej wspierają rozwój sportu w mieście.

Uzupełnieniem tych działań są  środki finansowe w budżecie miasta, przeznaczone na dofinansowanie statutowej działalności sportowej stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, a także klubów działających w oparciu o ustawę o sporcie.

Warunkiem dofinansowania jest m.in. prowadzenie działalności statutowej na terenie Gminy Knurów.

Zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów, który przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr. VI/93/2011 z dnia 20.04.2011r. wsparcie można otrzymać m.in. na:

  • pokrycie kosztów przygotowania klubu do rozgrywek (np. koszty wynajmu obiektu i sprzętu, obozy treningowe),
  • sfinansowanie udziału w zawodach i turniejach,
  • zakup sprzętu sportowego, strojów,
  • organizację imprez sportowych na terenie Knurowa

Jak co roku, formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 15 grudnia każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym udzielona ma być dotacja.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do połowy stycznia 2021r. i poprzedzone zostanie powołaniem przez Prezydenta Miasta specjalnej Komisji, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miasta, MOSiR oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Komisja ta zajmie się zaopiniowaniem i zaproponowaniem Prezydentowi Miasta wysokości dotacji dla poszczególnych klubów i stowarzyszeń, po czym przygotowane zostaną umowy, szczegółowo regulujące kwestie m.in. związane z rozliczeniem otrzymanych środków finansowych i sporządzeniem sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Regulamin przyznawania wsparcia

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
doc 2020-12-15 wniosek o dotacje sport.doc
ilość pobrań: 100
wniosek o dotacje sport.doc 95KB -

do góry