• język migowy
  • BIP
  • EU

Kino z dotacją unijną

23 Sierpnia 2017

Budynek zarządzanego przez Centrum Kultury w Knurowie Kina Scena Kultura nie jest obiektem młodym, toteż wymaga sukcesywnych prac modernizacyjnych, tak aby spełniać wysokie standardy stawiane tego typu obiektom publicznym. Po niezbędnym doposażeniu kina w nowoczesny sprzęt cyfrowy, system nagłośnienia oraz klimatyzację, a także gruntownym remoncie wnętrz budynku, przyszła pora na pracę związane z poprawą efektywności energetycznej obiektu. Plany te zakładają kompleksową termomodernizację, w tym docieplenie ścian, montaż nowych okien i drzwi, wymianę pokrycia dachowego, wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej. Oprócz zmniejszenia strat ciepła, projekt ma na celu także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia typu LED w sali kinowej.

Całość prac skalkulowana została na poziomie 1 600 000 zł, dlatego też Centrum Kultury wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego o dofinansowanie unijne. Starania te zakończyły się powodzeniem, w wyniku czego Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie w wysokości 957 123 zł, w ramach poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT” RPO WSL 2014 – 2020.

Prace remontowe rozpoczną się z chwilą wyłonienia wykonawcy robót. Aktualnie, Centrum Kultury w Knurowie przygotowuje się do ogłoszenia powtórnego przetargu. Jak zapewnia dyrekcja CK, prace remontowe będą uwzględniały konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania kina, a zatem poza wyjątkowymi sytuacjami, nie powinny powodować przerwy w działalności placówki.

 

do góry