• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ulica Dywizjonu 303 zastąpi ul. Dywizji Kościuszkowskiej

Ulica Dywizjonu 303 zastąpi ul. Dywizji Kościuszkowskiej

25 Sierpnia 2017

Jak informowaliśmy w połowie lipca br., w związku z podjęciem przez Sejm RP ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”, wszystkie samorządy na terenie kraju zobowiązane zostały do usunięcia nazw odwołujących się do zakazanych przez ustawę treści.
W Knurowie, kwestia ta dotyczyła czterech ulic, wytypowanych przez Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 6.07.2017 r. do zmiany. Były to ulice 26-go Stycznia, Jedności Narodowej, I Dywizji Kościuszkowskiej oraz gen. Jerzego Ziętka.
Knurowscy radni, mając na uwadze konieczność zachowania terminu 1 września, jako ostatecznej daty dokonania niezbędnych zmian, spotkali się w minioną środę na posiedzeniu połączonych komisji, by wypracować wspólne stanowisko. Ustalono, że jedynie ulica I Dywizji Kościuszkowskiej nosić będzie nową nazwę Dywizjonu 303. Pozostałe zachowają swoje dotychczasowe brzmienie.

W przypadku ulicy gen. Jerzego Ziętka,  stanowisko radnych wpisuje się w głos większości samorządowców regionu śląskiego, optujących za pozostawieniem byłego wojewody, którego imieniem nazwano wiele ulic, rond, parków a także gmachów użyteczności publicznej w naszym województwie.

Odnośnie pozostałych ulic, podjęto salomonową decyzję o zmianie samego uzasadnienia do uchwał Rady Miasta Knurów, na podstawie których przyjęto w latach 90-tych nowe nazwy. I tak ulica Jedności Narodowej odwoływać się będzie do idei porozumienia narodowego, poczucia wspólnoty, solidarności i zgodności jako gwarancji integralności i spójności miejscowej społeczności, odcinając się zarazem od skojarzeń z Rządem Jedności Narodowej z okresu ,,Polski Lubelskiej”.
W przypadku ulicy 26-go Stycznia, nowa interpretacja daty wkroczenia wojsk radzieckich do Knurowa ma  odwoływac się do faktu zakończenia ponad pięcioletniej okupacji hitlerowskiej, a nie ,,wyzwolenia” przez Armię Czerwoną.

Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Knurów, planowanej do zwołania 30 sierpnia br.

 do góry