• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów - dobre przykłady

27 Marca 2024

Rozpoczęła się XV edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady". Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu do dnia 17 kwietnia 2024 r. drogą pocztową na adres Urząd Miasta Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów lub w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów - w godzinach pracy Urzędu.

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.05.2024 r. natomiast  rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2024 roku.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ogłoszenia XV edycji Konkursu ,,Knurów-Dobre Przykłady" oraz formularz wniosku zgłoszenia kandydata znajdują się pod artykułem.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Inne pliki
pdf 2024-03-27 Zarządzenie 121.BWP.2024 z 27.03.2024 konkurs Knurów Dobre Przykłady.pdf
ilość pobrań: 93
Zarządzenie 121.BWP.2024 z 27.03.2024 konkurs Knurów Dobre Przykłady.pdf 106.97KB zobacz
odt 2024-03-27 Wzór wniosku konkursowego Knurów Dobre Przykłady.odt
ilość pobrań: 77
Wzór wniosku konkursowego Knurów Dobre Przykłady.odt 30.79KB -

do góry